KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI

Úvod

Soubor

Fotoalbum

Ocenění

Repertoár

Kontakt

Spolupracujeme

⏏ DOM-cvičení

Spolek KP

KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI
KATEGORIE / CATEGORY

Soubor


O souboru Krumlovští pištci

Soubor Krumlovští pištci v současnosti funguje pod vedením R. Pyšíkové a L. Indrové. Členy souboru jsou nejen děti, ale i dospělí, kteří hrají na sopránové, altové, tenorové a basové flétny, a v dobových kostýmech vystupují nejčastěji na historických slavnostech. Ve svém repertoáru mají gotické, renesnační a barokní skladby. Svá vystoupení ozvláštňují zpěvem a ukázkami jednoduchých tanců. Každý rok se účastní tuzemských i zahraničních historických akcí, kde reprezentují nejen město Český Krumlov, ale i Jhočeský kraj a Českou republiku.

 

 

Vedení souboru:

 

 

Profil_Renca

 

Profil_Lenka

                  Renata Pyšíková                     Lenka Indrová


 

 

Krest_CD

Diskografie:

 

2005 - Hudba evropských panovnických dvorů

2011 - Hudba rožmberského panství

2018 - Kouzlo tónů k tanci vábí

 

 

 

 

 

Profil_Vera

Věra Hanzalíková – emeritní vedoucí a zakladatelka souboru

Od roku 1988 vedla soubor Krumlovští pištci k jeho úspěchům nejenom v Českém Krumlově, ale i v celém kraji, republice a zahraničí. Z významných vystoupení můžeme jmenovat například vítání dánské královny Margareth, švédského krále Karla XVI. Gustava, kanadského guvernéra a také velvyslance z mnoha zemí Evropy, dále vystoupení v Praze ve Valdštejnských zahradách na pozvání Senátu ČR nebo při předávání cen Thálie.

O 8 let později stála u zrodu souboru historického tance Fioretto, který byl založen z iniciativy nadšenců, kteří se každoročně podílejí na realizaci „Slavností pětilisté růže“ v Českém Krumlově a jejich společným koníčkem je zájem o historii, starou hudbu a tanec, a stala se jeho vedoucí. V souvislosti s činností souboru Fioretto navázala kontakty s předními odborníky v oboru historický tanec jako např. Doc. Evou Kröschlovou Ph.D., MgA. Eliškou Trojanovou nebo Doc. Mgr. Helenou Kazárovou Ph.D.

V roce 2003 obdržela Věra Hanzalíková cenu města Český Krumlov za mnohaletou činnost v oblasti kultury, založení a vedení souboru Krumlovští pištci a souboru historických tanců Fioretto, za reprezentaci města a šíření české kultury doma i v zahraničí.

Na podzim roku 2008 po 20 letech vedení souboru předává pomyslné žezlo R. Pyšíkové, L. Indrové a P.M. Slavkové, aby tradice souboru mohla pokračovat. Nadále však se souborem úzce spolupracuje.

 

 

Historie Krumlovských pištců

Tradice Krumlovských pištců začíná již v roce 1988, kdy paní Věra Hanzalíková zakládá soubor při Domě dětí a mládeže v Českém Krumlově. Postupem času se soubor rozrůstá a stále nabírá nové členy do několika svých oddělení. Malé děti se učí základy hry na flétnu a postupně se z nich stávají „skuteční pištci“, kteří nejen hrají na všechny druhy zobcových fléten, ale i tancují a zpěvem doplňují svá vystoupení. V renesančních kostýmech se objevují na veřejnosti v rámci Slavností pětilisté růže, ale i při vítání veřejné známých osobností.

     Postupem času se upevňuje jméno souboru do povědomí obyvatel města, soubor vzkvétá a rozšiřuje své pole působnosti. Pištci vystupují nejen v Českém Krumlově, ale i po Jihočeském kraji a jsou zváni na historické slavnosti a jiné akce v tuzemsku a v zahraničí. Pravidelně jezdí na Karlštejnské vinobraní, na pozvání Senátu ČR hrají Pištci ve Valdštejnských zahradách a dostávají se i na předávání cen Thálie. Také cestují do zahraničí a navštěvují Francii, Německo, Belgii, Slovinsko, Rakousko, Anglii a Itálii.

     V roce 1994 Krumlovští pištci obdrželi cenu města Český Krumlov za několikaleté působení a přínos v oblasti kultury. Později spolupracují se souborem historického tance Fioretto a mají velký úspěch se svým komponovaným programem. Oba soubory společně navštěvují italskou Sulmonu, rodiště známého římského básníka Publia Ovidia Nasa, kde na historických slavnostech Giostra Cavalleresca d'Europa získávají nové přátele a budí zájem. Na tyto slavnosti se vrací i v následujících letech.

     V roce 2008 přebírají vedení souboru Krumlovských pištců Renata Pyšíková a Lenka Indrová, které po několikaleté přestávce oživují i nábor nových členů. Ve stejné době samostatně působí i nejstarší oddělení Krumlovských pištců pod vedením Petry Marie Slavkové (dnes Tůmové).

     V roce 2011 se Krumlovští pištci připojují k oslavám Rožmberského roku a začíná tím jejich další éra zajímavých projektů, díky kterým obnovují své jméno a otevírají si dveře do světa. Oživí spolupráci s italskou Sulmonou, kde získají i nové přátele z řeckého ostrova Zakynthos, kam jsou od té doby každoročně zváni na historické slavnosti Giostra di Zante. V českém prostředí nadále spolupracují s tančeními soubory Campanello a Fioretto, a navštěvují soutěžní i nesoutěžní přehlídky hudebních souborů po celé České republice.

 


SESSION (c) 2014 Jakékoliv kopírování a šíření obsahu serveru KRUMLOVŠTÍ PIŠTCI, z.s. bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno
 
© 2010